Dialog z rzeką - nasze cele

Aby Wisła pozostała Królową Polskich Rzek potrzebne są liczne działania obejmujące różne sfery ludzkiej działalności, wymagających współpracy wielu ludzi, od budowania oczyszczalni ścieków począwszy, po podnoszenie świadomości ekologicznej zwłaszcza mieszkańców terenów nadwiślańskich skończywszy. Przede wszystkim zaś istnieje potrzeba rozważnych i przemyślanych decyzji, które wiążą się z rzeką.

"Nasza Wisła" to na razie hasło. Ale hasło to chcemy wypełnić treścią przy udziale wszystkich zainteresowanych ochroną i przyjaznym przyrodzie rozwojem. Naszym celem jest stworzenie wiślanej platformy współpracy wszystkich związanych z Wisłą, zarówno działających indywidualnie, reprezentujących różne instytucje rządowe jak należących do organizacji pozarządowych. Planujemy w najbliższej przyszłości utworzyć centrum przyrodnicze, zajmujące się promowaniem regionalnych, nie szkodzących przyrodzie działań związanych z rzeką - przyjaznego przyrodzie rolnictwa, kwalifikowanych form turystyki, edukacji przyrodniczej itp.

Wisła jest jedyna i niepowtarzalna - nasza, stanowi dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni, a które powinno podlegać szczególnej ochronie i trosce.

bmroz narew przy ujsciu

                                                                                                                                                                   Fot. B.Mróz