Zeszyt 3/2020
PP nr 3 2020 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Michał Brodacki, Ernest Kuna, Paweł Woś, Przemysław Żurawlew, Jarosław Bury, Szymon Czyżewski, Piotr Guzik, Wojciech Guzik, Łukasz Krajewski, Łukasz Przybyłowicz

NOWE DANE O WYSTĘPOWANIU I PREFERENCJACH SIEDLISKOWYCH ŚWIERSZCZA POŁUDNIOWEGO EUMODICOGRYLLUS BORDIGALENSIS (LATREILLE, 1804) (ORTHOPTERA: GRYLLIDAE) W POLSCE

New data on the occurrence and habitat preferences of the southern cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 3-21

Paweł Czechowski, Andrzej Wąsicki, Sławomir Rubacha, Michał Barcz, Marcin Bocheński, Michał Leszczyński

RZADKIE GATUNKI PTAKÓW OBSERWOWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2015-2019

Rare bird species observed in Lubuskie Voievodship in 2015-2019

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 22-45

Barbara Pregler, Tomasz Lamorski

PAPRZYSKA JAKO ISTOTNY ELEMENT OSTOI GŁUSZCA TETRAO UROGALLUS ORAZ JEGO MONITORINGU

Dustwallows as an important element of the refuge of the capercaillie Tetrao urogallus and its monitoring

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 46-55

Krzysztof Piksa, Jakub Nowak, Tomasz Brzuskowski

PODKOWIEC MAŁY RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS W POLSKIEJ CZĘŚCI TATR

Lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros in the Polish part of the Tatra Mountains

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 56-63

Wojciech Zyska, Marek Dylawerski, Rafał Mackiewicz, Radosław Skórkowski, Marek Szwarc, Mateusz Walczak, Małgorzata Zyska, Wiesława Zyska

WYSTĘPOWANIE NIETOPERZY W SIEDLISKACH LEŚNYCH WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W LATACH 2018 – 2019 NA TLE WYNIKÓW OCEN PROWADZONYCH W OSTATNICH 30 LATACH

The occurrence of bats in forest habitats of Wolinski National Park in the years of 2018-2019 against the results of observations carried out in the last 30 years

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 64-81
NOTATKI / NOTES

Daria Zarabska-Bożejewicz

NOWE STANOWISKA BIEDRONECZNIKA JECKERA PUNCTELIA JECKERI (ROUM.) KALB I BIEDRONECZNIKA ZMIENNEGO PUNCTELIA SUBRUDECTA (NYL.) KROG NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ

New localities of Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb and Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog in the Wielkopolska-Kujawy Lowland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 82-90

Tomasz Wilk

NOWE STANOWISKA ŻAGNICY TORFOWCOWEJ AESHNA SUBARCTICA WALKER, 1908 I IGLICY MAŁEJ NEHALENNIA SPECIOSA (CHARPENTIER, 1840) (ODONATA) W POŁUDNIOWEJ POLSCE

New records of Subarctic Darner Aeshna subarctica Walker, 1908 and Pygmy Damselfly Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Odonata) in southern Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 91-97

Wojciech Czarniawski, Agata Dzyr, Rafał Gosik

NOWE STANOWISKO ROPUCHY PASKÓWKI EPIDALEA CALAMITA (LAURENTI, 1768) PRZY GRANICY POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

New site of natterjack toad Epidalea calamita at the border of Poleski National Park

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 98-102
PRZEGLĄD WYDAWNICTW / REVIEWS

Amphibians of Europe, North Africa and the Middle East: A Photographic Guide Christophe Dufresne
BLOOMSBURY WILDLIFE, London, United Kingdom 2019, wydanie 1, 224 strony, oprawa miękka, format 190 x 115 mm, ISBN: 9781472941374, cena: £20

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 3 (2020): 103-105