ZESZYT

Zeszyt 4/2021
PP nr 3 2021 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Błażej Gierczyk, Anna Kujawa

REJESTR GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ X. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2014

Register of protected and endangered fungi in Poland. Part 10. A list of species recorded in 2014

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 3-33

Andrzej Lewandowski, Weronika B. Żukowska, Andrzej Purcel, Błażej Wójkiewicz

OCENA POZIOMU ZMIENNOŚCI GENETYCZNEJ TOPOLI CZARNEJ POPULUS NIGRA L. W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM

Assessment of the genetic variation of black poplar Populus nigra L. in Wielkopolska National Park

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 34-44

Maurycy Ignaczak, Jarosław Manias, Michał Stopczyński, Rafał Szuflet

ZASIEDLENIE PRZEZ NIETOPERZE SKRZYNEK TYPU STRATMANN W PARKU KRAJOBRAZOWYM MIĘDZYRZECZA WARTY I WIDAWKI

Bats inhabiting Stratmann boxes in the Interriver Warta and Widawka Landscape Park

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 45-53

Jakub Nowak

SYSTEM PTASIEJ STUDNI – NAJWIĘKSZE ZIMOWISKO NIETOPERZY W TATRACH

Ptasia Studnia Cave System – the largest bat hibernaculum in Tatra Mountains

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 54-62
NOTATKI/NOTES

Jan Tatur-Dytkowski

MROWISZCZAK MRÓWKOMIREK MYRMECOPHILUS ACERVORUM (PANZER, 1799) (ORTHOPTERA: MYRMECOPHILIDAE) W WARSZAWIE

Ant cricket Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Warsaw

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 63-64

DAleksandra Kolanek, Aleksandra Zdunek

PIERWSZA OBSERWACJA GNIEWOSZA PLAMISTEGO CORONELLA AUSTRIACA WE WROCŁAWIU

First observation of the smooth snake Coronella austriaca in Wrocław

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 65-68

Maciej Turzański

SYNANTROPIJNY LĘG PUSZCZYKA URALSKIEGO STRIX URALENSIS NA POGÓRZU DYNOWSKIM (SE POLSKA)

Synanthropic brood of the Ural Owl Strix uralensis on the Dynowskie Foothills (SE Poland)

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 69-76

Marek Murawski

PRZYPADEK HYPOMELANIZMU U KRUKA CORVUS CORAX

Observation of diluted Common Raven Corvus corax

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 77-80

Profesor Anna Liana (1937-2021)

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 81-84