Koło terenowe Wschodniopomorskie

Główne wątki  planowanych działań WPKTKP, modyfikowane przez upływ czasu wyznaczający zakres możliwości, ale i preferencje osobowe, rysują się następująco:

 • pozytywistyczna aktywizacja możliwie szerokiego grona Osób na rzecz wspierania/uczestniczenia w idei i praktyce ochrony przyrody regionu i Polski;
 • wspieranie KP na poziomie „centralnym” – czynne uczestnictwo w sesjach naukowych i w zjazdach KP;
 • wspieranie KP na poziomie „życiowym” – czynne uczestnictwo w realizacji zleceń, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim;
 • wspieranie KP na poziomie stacji terenowych – projektowane periodyczne wsparcie wolontariackie Stacji Klubu w Owczarach;
 • propagowanie idei, wydawnictw i akcji KP w środowisku Trójmiasta i okolic, co zresztą nieustannie od 2000 roku ma miejsce;
 • położenie nacisku na eksplorację przyrodniczą regionu, forma – wycieczki terenowe;
 • współpraca ze tematycznymi specjalistami – sympatykami KP;
 • w miarę możliwości – publikacje w Przeglądzie Przyrodniczym, Boćku; w miarę możliwości finansowych KP + wsparcie „z zewnątrz” – nawet monografie regionalne (materiały w zaawansowanym stopniu przygotowania/syntezy – grzyby, śluzowce, kózkowate);
 • promocja KP w internecie, w tym na prywatnych stronach internetowych i na FB;
 • wsparcie akcji i kampanii z udziałem KP np. Niech Żyją! Rezerwaty czas na comeback !
 • współpraca z lokalnymi grupami pro-przyrodniczymi, m.in. w zakresie nagłaśniania zagrożeń lokalnej, regionalnej i polskiej przyrody (pikiety i inne akcje protestacyjne).

Wschodniopomorskie Koło Terenowe Klubu Przyrodników (WPKTKP) powstało w 2019 roku decyzją Zarządu Klubu na wniosek i prośbę pięciorga osób: Iwony Zielińskiej, Danuty Ciskowskiej (obecnie –Czachor), Sławomira Cymerys, Jarosława Wojtaś i Sławka Zielińskiego. Jednym z aspektów  napędzających pomysł reaktywacji koła KP w regionie gdańskim były wspólne wyjazdy terenowe, w tym akcje ochroniarskie (np. wykładanie koszy wiklinowych na gniazda dla ptactwa wodno-błotnego), a także uczestnictwo w Zjazdach Klubu.

WPKTKP  w warstwie ideologicznej w ujęciu regionalnym ma ambicję choćby cząstkowego nawiązania do działań i ducha Pomorskiego Koła Terenowego Klubu Przyrodników (pierwotnie – Gdańskiego KTKP), które powstało w 2000 roku i działało na terenie Pomorza Wschodniego (Gdańskiego) z niemałym rozmachem i z merytorycznymi sukcesami kilka lat. Troje z wyżej wymienionych osób – założycieli WPKTKP  tj. Iwona, Jarek i Sławek, aktywnie i czynnie działali w formule Pomorskiego KTKP.

Podkategorie