zastawka

  • Inwentaryzacje i dokumentacje przyrodnicze. Plany ochrony torfowisk.
  • Blokowanie odpływu przez budowę zastawek i tam, zasypywanie rowów
  • Usuwanie inwazyjnych nalotów i podrostów brzozy i sosny. Usuwanie świerka (na Pomorzu gatunek obcy)
  • Eksperymentalne usuwanie warstwy murszu i transplantacja torfowców
  • Praca z lokalnymi społecznościami i grupami zawodowymi, dla budowy świadomości walorów i potrzeby ochrony torfowisk bałtyckich.
  • Seria warsztatów i wyjazdów studialnych, m. in do Estonii (naturalne torfowiska) i Szkocji (renaturalizacja torfowisk zdegradowanych); publikacja "Podręcznika ochrony torfowisk wysokich"
  • Infrastruktura edukacyjno-udostępniająca wybrane torfowiska.