30 czerwca 2011: Zakończenie realizacji projektu

Dziś zakończyliśmy realizację projektu "Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu", finansowanego z V osi Prortamu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nie kończymy oczywiście ochrony torfowisk !

30 czerwca 2011: Warszaty w Smołdzinie (21-22 czerwca 2011)

W dniach 21-22 czerwca 2011 r. w Smołdzinie (gościniec U Bernackich) odbyły się warsztaty "Ochrona torfowisk wysokich". Przedstawione zostały przeglądowe wyniki monitoringu stanu torfowisk wysokich w Polsce, aktualne uwarunkowania prawne, nowe możliwości techniczne, aktualny stan wiedzy i doświadczeń polskich i poza-polskich. Przedstawione zostały także doświadczenia zrealizowanego przez nas w latach 2007-2011 projektu "Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu".

Szczegółowy program warsztatów (pdf)

 

na warsztatach

na warsztatach pokaz montazu divera

30 kwietnia 2011: Usunięto drzewa i odrośla zarastające Bagna Izbickie, Torfowisko Pobłockie, Długosz Królewski w Wierzchucinie

W wyemienionych rezerwatach przyrody zrealizowano zapisy planów ochrony wymagające usuwania drzew, by odtworzyć bezleśne zbiorowiska torfowiskowe. Usunięto też odrośla powstałe po usuwaniu brzozy w latach ubiegłych.

wrzosowisko z wrzoscem bagiennym po usnieciu drzew

30 kwietnia 2011: Zablokowane rowy odwadniające Bagno Kusowo i Słowińskie Błota

W kolejnych 7 miejscach na Bagnie Kusowo i 5 miejscach na Słowińskich Blotach powstały przegrody blokujące odpływ wody rowami melioracyjnymi. Przegrody są zbudowane z 2 ścianek szczelnych, między którymi przestrzeń wypełniono gliną, a powierzhcnię nakryto miejscowym torfem. Takie własnie konstrukcje okazują się jak dotąd najskuteczniejsze, najsolidniejsze i najtrwalsze. Mamy nadzieję, że będzie to kolejny krok w odtwarzaniu naturalnych warunków wodnych torfowisk.

budowa progu

budowa progu 2

prog pietrzy

20 listopada 2010: Czego się można dowiedzieć o torfowisku za pomoca skanowania laserowego?

Przedstawiamy prezentację wybranych wyników lotniczego skanowania laserowego torfowiska Bagna Izbickie, pokazującą w jaki sposób można wykorzystywać uzyskiwane w ten sposób dane.

Zobacz prezentację (pdf)

9 października 2010: Trwa usuwanie drzew zarastających powierzchnię torfowiska Łebskie Bagno

W rezerwacie przyrody "Łebskie Bagno" (nadleśnictwo Lębork, woj. pomorskie) trwają prace polegające na usuwani drzew, jakie zarosły kopułę torfowiska. Jest to konieczne, aby unikatowe otwarte torfowisko z wrzoścem bagiennym nie przekształciło się w mniej cenny przyrodniczo bór bagienny. Prace są wykonaniem sporządzonego przez specjalistów planu ochrony rezerwatu.

pz001

pz002

Fot. "Grań" Sebastian Karaśkiewicz

30 lipca 2010: zablokowano część rowów odwadniających torfowisko Olszanka

W rezerwacie przyrody "Olszanka" wykonano pierwszą część prac służących zapobieganiu odpływu wody z torfowiska. Odprowadzające wodę rowy zablokowano przez wykonanie przegród torfowych lub ziemnych, umocnionych drewnianymi ściankami szczelnymi. Dokończenie prac musi poczekać na koniec okresu lęgowego bielików, aby przypadkowym płoszeniem nie zaszkodzić tym ptakom. Prace są wykonaniem sporządzonego przez specjalistów planu ochrony rezerwatu.

lip001

lip002

Fot. Bartosz Racławski

22 czerwca 2010 r.: po siedmiu miesiącach CKPS zatwierdza pierwszy wniosek o płatność

Po trwającej 7 miesięcy procedurze, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaakceptowało pierwszy „wniosek o płatność” w ramach bieżącego projektu – złożony przez nas w listopadzie 2009 r. Daje to nam nadzieję, że projekt uda się zrealizować.

10 maja 2010: Założyliśmy system automatycznego monitoringu poziomu wody

Na torfowiskach: Kurze Grzędy, Staniszewskie Błoto, Jeziorka Chojnickie, Torfowisko Pobłockie, Łebskie Bagna, Bagna Izbickie, Słowińskie Błota, Bagno Kusowo oraz Warnie Bagno założyliśmy system automatycznych mierników – rejestratorów poziomu wody typu minidiver. Urządzenia będą codziennie zapisywać zmianę poziomu wody gruntowej wybranych punktach torfowisk; zapisane dane wystarczy odczytać raz na kilka lat.

div001 div002

23 grudnia 2009 r: Kolejne progi piętrzące na torfowisku Reptowo w nadleśnictwie Kliniska

Na Torfowisku Reptowo w nadleśnictwie Kliniska zrealizowaliśmy budowę 4 przepustów o średnicy 600 mm i długościach 8,0 m typu PP-1 oraz 16 progów z bali dębowych i gliny o piętrzeniu do 1,0m. Zbudowane urządzenia to kolejne elementy blokujące odpływ wody z torfowiska i poprawiające warunki wodne w porastających torfowisko borach i lasach bagiennych.