• Klub Przyrodników
  1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin
  - wraz ze swoim gospodarstwem pomocniczym: Biurem Konserwacji Przyrody w Szczecinie

       Projekt jest współfinansowany przez:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  za pomocą V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wdrażanej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 • Fundację EkoFundusz