logos

 

Projekt LIFE "Ochrona żółwia błotnego i płazów nizin północnej Europy" jest międzynarodowym projektem realizowanym w latach 2005-2009, w którym biorą udział organizacje ekologiczne z Polski, Niemiec i Litwy. Jego podstawowym celem jest utrzymywanie i rozwój populacji żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w tych krajach przez poprawę ich warunków siedliskowych. W ramach programu zostaną oczyszczone i wykopane nowe stawy, będą pielęgnowane ich otoczenia oraz miejsca lęgowe żółwi, a także powstaną nowe zimowiska. Najbardziej zagrożone populacje żółwi będą wzmocnione osobnikami hodowanymi w laboratorium. W projekcie uczestniczą partnerzy z Litwy: Litewska Fundacja dla Natury, Reserwat Biosfery Žuvintas, Parki Regionalne Veisiejai i Meteliai, z Polski: Klub Przyrodników, Białowieski Park Narodowy i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z Niemiec: Arbeitsgemeinschat Natur-undArtenschutz e.V., Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch e.V., i Georg-August-Universität Göttingen. Generalnym konsultantem projektu jest duńska firma Amphi Consult, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu działań w ramach aktywnej ochrony płazów i zarządzaniu międzynarodowymi projektami ekologicznymi.

 

Komisja Europejska pokrywa 49,5% budżetu projektu. Pozostałe 50,5% pochodzi od różnych organizacji: Nature Heritage Fund (Litwa), Klara Samariter-Stiftung, Heinz Seilmann Stiftung, Deutsche Umwelthilfe e.V., powiat Barnim, NaturschutzFonds Brandenburg (Niemcy). Polskim sponsorem strategicznym projektu jest EkoFundusz.

 

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu na Litwie: http://www.glis.lt/life/