Przetargi i zapytania ofertowe

Dla przetargów "Bory Krajeńskie - etap II" - do pobrania w pliku PDF.

Czytaj więcej...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PLIK ZIP.

Czytaj więcej...

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia do przetargu "Olszanka" - plik ZIP.

Czytaj więcej...

Szczegóły w pliku PDF. Wybranych oferentów prosimy o niezwłoczne podpisanie umowy.

Czytaj więcej...

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w pliku ZIP  (dotatkowo tu załączniki).

Czytaj więcej...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargów nieograniczonych na wykonanie urządzeń piętrzących ochrony torfowisk: Bielawa, Łebskie Błota, Czarne Bagno, Torfowisko Pobłockie (pliki ZIP)

Czytaj więcej...