Zeszyt 2/2020
PP nr 1 2020 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Łukasz Piechnik, Paweł Kauzal, Stanisław Kucharzyk, Donata Suder, Mateusz Święs

NOWE STANOWISKA KŁOKOCZKI POŁUDNIOWEJ STAPHYLEA PINNATA L. (STAPHYLEACEAE) W KARPATACH ZACHODNICH

New localities of European Bladdernut Staphylea pinnata L. (Staphyleaceae) in Western Carpathians

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 3-19

Katarzyna Barańska, Łukasz Galimski, Rafał Ruta

„WIELKA WYSPA KWIATÓW” W DOLINIE ŁOBŻONKI – WALORY PRZYRODNICZE I KONCEPCJA OCHRONY

“Wielka Wyspa Kwiatów” in Łobżonka river valley – natural values and conservation concept

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 20-61

Piotr Chachuła, Ryszard Rutkowski, Waldemar Czerniawski

TRICHOLOMA ROSEOACERBUM A. RIVA (TRICHOLOMATACEAE, AGARICALES) – NOWY GATUNEK DLA MYKOBIOTY POLSKI

Tricholoma roseoacerbum A. Riva (Tricholomataceae, Agaricales) – a new species for mycobiota of Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 62-68

Anna Kujawa, Tomasz Ślusarczyk, Grażyna Domian, Sebastian Piskorski, Konrad Kaczmarek, Aleksandra Gęsiorska, Michał Gorczak

XXV WYSTAWA GRZYBÓW PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. MATERIAŁY DO POZNANIA MYKOBIOTY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

25th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials for recognition of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 69-89

Tomasz Ślusarczyk

RZADKIE I ZAGROŻONE GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE W WYBRANYCH REZERWATACH POLSKI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ

Rare and endangered macromycetes of selected reserves in North and West Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 90-108

Przemysław Żurawlew, Stanisław Czachorowski

NOWE DANE O CHRUŚCIKACH (TRICHOPTERA) OKOLIC PLESZEWA (NIZINA WIELKOPOLSKO–KUJAWSKA) Z LAT 2015–2019

New data on caddiesflies (Trichoptera) in Pleszew surroundings (Wielkopolsko-Kujawska Lowland) from years 2015-2019

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 109-117

Jerzy M. Gutowski, Marek Miłkowski

BUPRESTIDAE (COLEOPTERA) OBSZARU NATURA 2000 „DOLINA ZWOLEŃKI” (PLH140006)

Buprestidae (Coleoptera) of the Natura 2000 site “Dolina Zwoleńki” (PLH140006)

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 118-139

Paweł Cieniuch

IDENTYFIKACJA OSOBNICZA GNIEWOSZA PLAMISTEGO CORONELLA AUSTRIACA NA STANOWISKU PRZY LEŚNEJ STACJI DYDAKTYCZNEJ W LIPACH, W BARLINECKO-GORZOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

The individual identification of smooth snake Coronella austriaca in Lesna Stacja Dydaktyczna site, in Lipy village, Barlinecko-Gorzowski Landscape Park

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 140-148

Tadeusz Mizera, Sławomir Sielicki, Cezary Brodziak, Jakub Pruchniewicz, Janusz Sielicki

SOKÓŁ WĘDROWNY FALCO PEREGRINUS PONOWNIE GNIAZDUJE NA ZIEMI LUBUSKIEJ

The tree nesting Peregrine falcon comes back to Lubusz Land (Western Poland)

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 149-155
NOTATKI / NOTES

Przemysław Żurawlew, Anna Kujawa

PIERWSZE STANOWISKO TRWAŁOPORKI JESIONOWEJ PERENNIPORIA FRAXINEA (POLYPORACEAE, BASIDIOMYCOTA) W WIELKOPOLSCE

First stand of Perenniporia fraxinea (Polyporaceae, Basidiomycota) in Greater Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 156-158

Rafał Bernard, Juliusz Samoląg

NOWE STWIERDZENIA NADOBNIKA WŁOSKIEGO CALLIPTAMUS ITALICUS (LINNAEUS, 1758) I KONIKA LEŚNEGO CHORTHIPPUS VAGANS (EVERSMANN, 1848) (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) W CENTRALNEJ WIELKOPOLSCE

New records of the Common Pincer Grasshopper Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) and the Penumbra Grasshopper Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) (Orthoptera: Acrididae) in central part of the Greater Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 2 (2020): 159-162