W czwartek 16 grudnia 2010 roku w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie odbyło się spotkanie prezentujące walory przyrodnicze doliny Dojcy oraz jej zagrożenia wynikające z działalności człowieka. Rzeka ta przepływa przez grunty położone w trzech powiatach: nowotomyskim, grodziskim i wolsztyńskim. Większą część zlewni Dojcy porastają lasy pozostające w administracji Nadleśnictwa Grodzisk Wielkopolski i Nadleśnictwa Wolsztyn. Obecnie nie wystarcza ochrona poszczególnych fragmentów doliny rzecznej, ochrony wymagają całe ekosystemy widziane jako element krajobrazu, z całą ich złożonością przyrodniczą. Problemem są trudności w kompleksowym monitorowaniu całej doliny Dojcy ze względu na jej administracyjne położenie na obszarze czterech gmin (Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Rakoniewice, Wolsztyn) w trzech powiatach.

W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Ryszard Kurp - Starosta Wolsztyński,Aleksandra Żurek - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Zofia Pacholak-Laskowska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Michał Nowak z Referatu Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy w Wolsztynie; leśnicy: Andrzej Ratajczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk, Andrzej Popko iJacek Szymków z Nadleśnictwa Wolsztyn; regionaliści: Stefania Żok, Kazimierz Wawrzynowicz iZbigniew Skowroński; a także Eleonora Mikołajczak z Związku Międzygminnego "Obra" oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

W trakcie spotkania Szymon Ptak przedstawił działalność Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników. Natomiast Renata Magdans i Małgorzata Buda zaprezentowały broszurę ukazującą walory przyrodnicze doliny Dojcy. Opracowanie zawiera również zarys historii młynów wodnych budowanych na Dojcy od XIII wieku przez cystersów, osadnictwa olęderskiego w górnym biegu rzeki oraz krótkie informacje o miejscowościach położonych w dolinie rzecznej.

Z kolei Patryk Chapiński z Klubu Przyrodników wygłosił referat dotyczący ochrony dolin rzecznych, aAndrzej Jermaczek przedstawił działalność Klubu Przyrodników.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Dojcy autorstwa: Małgorzaty Budy, Patryka Chapińskiego,Wojciecha Komczyńskiego, Małgorzaty Łukaszewskiej, Andrzeja i Renaty Magdans.